Kar Tatilinde Ek ders ve DYK Ücreti Kesilir Mi? BELGELER IŞIĞINDA

Kış aylarının gelmesiyle bazı illerde kar tatili nedeniyle okullar tatil edilmekte fakat bu günlere ait ek dersin ödenmediği sıkça yaşanan bir sorun. Fakat Yönetmenliği Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bölümünde;

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında
bulunan personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü
eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri
bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri
varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının
bulunduğu kurumca ödenir

deniliyor. Yani kar tatilinde ek ders ödenir. Artık idarecilerin ek ders ödememek gibi hatalı hatta bazen mobbinge varan davranışlardan kaçınmaları gerekiyor.

Ücretli Öğretmenler Kar tatilinde Ek ders alabilir mi?

Ücretli öğretmenler fiilen girdikleri derslerin ücretini alabilecekleri için idari izinli sayılan günlerde ek ders ücreti alamazlar.

Kar tatilinde Dyk, Hazılık planlama ücreti ödenir mi?

“(1) 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

yukarıdaki maddede görüleceği gibi ek ders, yönetim, hazırlık planlama ek dersi kesilmez. İnsan kaynakları Genel müdürlüğünün 1105730 sayı ve 01/02/2016 tarihli yazısına göre kurs ücreti de ödenir.

kar tatili dyk ucreti ödenir yazısı

Öğretmenlerin bu konuda mağdur edilmemesi çalışma huzurunun sağlanması açısından önem arz etmektedir.

 

Fikrinizi Paylaşın