31 Mart yerel seçimlerinin bitmesiyle birlikte vergi affını kaçıranlar bir düzenleme yapılır mı, kanun çıkar mı gibi sorular sormaktalar.

2019 yılında vergi affı var mı sorusunun cevabına üç açıdan bakmamız mümkün. Siyasi, Ekonomik ve Sosyolojik açıdan bakabiliriz.

Siyasi açıdan bakıldığında;

Bildiğiniz üzere eğer herhangi bir değişiklik olmazsa 2023 yılına kadar herhangi bir seçim yok. Ülkemizde büyük yapılandırmalar, vergi ve sicil afları genelde seçimlerden önce olur. Bu her zaman böyle olmuştur. Büyük memur alımları, vergi afları, sosyal güvenlik borçlarının yapılandırmaları her sene mutlaka yapılır hale geldi. Ama her yıl yapılıyor seçimle ne alakası var derseniz, zaten ülkemizde neredeyse her yıl seçim olmakta. Yapılandırmalar doğru kriterlerle yapılırsa ve vergisini ödeyene bir ödüllendirme şeklinde olursa elbetteki faydalı olacaktır fakat neredeyse her yıl yapılınca bir çok kişi borcunu ödemiyor ve bir yapılandırma bekliyor. Bu haliyle de her yıl yapılandırma yapanlar katlanarak çoğalıyor.

Ekonomik açıdan bakıldığında;

Ekonomide verilerin pek de iç açıcı olmadığı hepimizin malumu. Bu ekonomik veriler tabiki işverenlere ve vatandaşa da ağır yükler yüklemektedir. Özellikle yabancı para cinsinden borcu olan şirketler, geliri vergi ve artan enflasyon karşısında eriyen vatandaşlar devlete olan borçlarını ödemekte zorlanıyor. Sıcak para piyasada çok dönmeyince ekonomi gün gittikçe daha da kötüye gidecektir. Yani ekonomik veriler vatandaşın ve işverenlerin borçlarını daha rahat ödeyeceği bir şekilde yapılandırma yapılmasını gerekli kılıyor.

Sosyolojik açıdan bakıldığında;

Özellikle öğrenim kredisi alıp da ödeyemeyenler, daha rahat bir şekilde yaşamak için kredi kartını çokça kullananlar ne yazık ki ilerleyen dönemlerde işten çıkış veya iş bulamamaktan ötürü borçlarını ödeyememekte. Yine işten çıkışların ve işsizlik oranlarının arttığı bir süreçten geçiyoruz. Bu şartlarda devletin vatandaşına taksitlendirme, faiz silme gibi kolaylıklar getirmesi iyi olacaktır ama siyasi açıdan açıkladığımız üzere bunun ya bir sistematiğe oturtulması gerekiyor ya da belli kriterlere göre şartlara göre, şartlar oluştuğunda yapılması gerekiyor. Aksi durumda dediğimiz gibi kimse borcunu ödemez ve herkes yapılandırma bekler. Nasılsa 5 sene sonra af çıkar faizler silinir gecikme zamları silinir şeklinde bahanelerle borçlar ödenmez.

Daha önceki açıklamamız şu şekildeydi:

Vergi affını kaçıranlar 2019 da Vergi Affı Varmı ve sgk prim affı ile ilgili detayları merak etmekte. İŞTE  VERGİ AFFIYLA İLGİLİ BÜTÜN AYRINTILAR.

Bu haber sürekli güncellenmektedir. Son dakika gelişmeleri haberimizin altına ekleyerek haberi sürekli güncel tutuyoruz ki vergi borcu affı bekleyenler tüm ajanslara düşen haberleri sayfamızda bulabilirler.

Vergi dairelerine borcu olanlar, borçları vergi dairelerine aktarılanlar, öğrenim borcu, kredi ve trafik cezası borcu olanlar Vergi affı ve yapılandırma haberlerini merakla bekliyorlar.

7143 Sayılı Kanun ile bazı alacakların yapılandırılması ile ilgili düzenleme yapıldı.

Daha önce işverenlerin borçlarını taksitendirmesi ve yapılandırması bozulanlara bir şans daha verilmesiyle alakalı haberlerimizde belirttiğimiz gibi bazı alacakların yapılandırması hemen hemen her yıl devletin vatandaşına sağladığı kolaylıklar oluyor.

2019 yılında borcu olanları daha önce yapılandırma şartlarından yararlanamayan borçluların daha rahat bir şekilde borçlarını ödemesi için bir kanun çıkmasını bekliyoruz.

Vergi Affını Kaçıranlar 2019 için yapılacak kanun muhtemelen 7143 sayılı kanunun kapsamıyla aynı olacaktır.

Yapılacak değişiklikle 7143 sayılı kanunun süresinin uzatılması da mümkün. Seçim öncesi vergi affı varmı şeklinde düşünen bir çok vatandaşın gözü yapılacak yeni düzenlemede.

Kredi kartı borç yapılandırma

Kredi Kartı Borçlarına Yapılandırma 2019 Ziraat Bank Kredi Oranları

Vergi Sicil Affı

2019 da Vergi Affı Varmı sorusunu soranların bir sıkıntısı da; Vergi sicili bozulanlar kredi çekememekte, vergi yapılandırmalarından yararlanamayabilmekte, vergiyle ilgili iş ve işlemleri sekteye uğrayabilmekteler. Devlet getirdiği vergi sicil affıyla bu tür mağduriyetler yaşayanların sicil temizlemesiyle hem önlerini görmelerini sağladı hem de yapılandırma şansı tanıdı. Kanunun çıkması durumunda bankalara olan Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet,kredi ve kredi kartı borcu olan kişiler yararlanacaktır.

2019 Öğrenim kredisi affı

7143 sayılı kanunun çıkmasıyla daha önce kredisini ödeyemeyen bir çok kişi faizlerin silinmesiyle ve taksitlendirme şansıyla borçlarını yapılandırıp daha rahat ödeyebildi.

Faizlerin neredeyse tamamen silinmesi ve taksitlendirme ile büyük bir çoğunluk borçlarını ödedi.

2019 öğrenim kredisi affı ile öğrenim kredisi borcu olanların tekrar böyle bir fırsata kavuşacağını tahmin ediyoruz.

Trafik cezası borçlarının yapılandırılması ve Trafik cezalarını taksitlendirme

2019 yılında artan trafik cezası miktarları ile birlikte bir çok kişi trafik cezasını taksitlendirmek, kredi kartıyla ödemek istemekte. Cezasını ödeyemeyen kişiler sonraki aylarda eklenen yasal faizle birlikte daha da zorlanmakta. Gelecek trafik cezası affıyla vatandaş trafik cezalarındaki faizin silineceğini, borçların taksitlendirilmesini beklemektedir. 2019 trafik cezası affıyla bu imkanların sağlanacağını düşünüyoruz.

Trafik cezasını ödeyemeyenlerin bilmesi gereken bir diğer husus da şu ki; trafik cezaları şuanda ceza kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirimli ödenebiliyor. Ayrıca şuan 4 taksit imkanı da mevcut.

Trafik cezasını taksitlendirme için: vergi dairesine gidip ilk taksidi ödeyip geri kalan kısmı da 3 eşit taksitte ödeme yapabilirsiniz. Fakat herhangi bir yapılandırma kapsamına girmezseniz yani vergi affı olmazsa faizleri silinmez. Sadece mevcut borcunuz taksitlendirilir. 2019 da Vergi Affı Varmı sorusu müspet cevaplanınca cezalar da taksitlenecek.

2019 da Vergi Affı Varmı? Vergi borcu affı indirimi!

Vergi, sicil, Sgk, ceza affı geldiğinde muhtemelen peşin ödemede indirim de söz konusu olacaktır.

Çıkan 7143 sayılı kanunda da bu düzenleme vardı. Düzenleme şu şekildeydi:

Borçlular Kanun kapsamında yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemek üzere peşin ödeme seçeneğini tercih edebilirler.
Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde;
– Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır.
– Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ı ile bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizinin %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir.
– Yapılandırılan alacağın Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde bu alacaktan ayrıca %25 indirim yapılacaktır.
– Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılacaktır.
Söz konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de bu hükümden yararlanılacaktır.
Ayrıca, yapılandırılan tutarların taksitle ödenme seçeneği tercih edilmesine rağmen ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak tamamının ödenmesi durumunda da bu hükümlerden yararlanılabilecektir.
Diğer taraftan, peşin ödeme seçeneği tercih edilmek suretiyle yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmüne göre ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödeme yapılarak Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu durumda, geç ödeme zammıyla birlikte yapılan ödeme, ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılmış
olduğundan, bu ödemelere 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanacaktır: kaynak

MTV borcu olanlar ne yapacak?

7143 sayılı kanun MTV borcu olanları, araç motorlu taşıtlar vergisi borcu olanları da kapsıyor. hali hazırda

2019 seçim bitti vergi affı varmı

Bugün itibariyle vergi affıyla alakalı haber ajanslarına düşmüş, bakanlığın ve yetkili kurumların yaptığı bir açıklama hala mevcut değil.

2019 yılı seçim öncesi bir düzenleme beklemek çok doğru olmayacaktı zaten. Çünkü ekonomik veriler genelde 1. çeyrekten sonra artık netleşmeye başlar. Yani şayet 2019 da vergi affı varmı diye merak ediyorsanız muhtemelen mart ayından sonra olacaktır.  1. çeyrek verilerinden sonra hükümetin bu konuyla alakalı bir düzenleme yapması beklenebilir.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir; Bakan Berat Albayrak yaptığı açıklamalarda 2019 da vergi affı olacak mı? sorularına sürekli olumsuz cevap vermekte. Bu sebeple vergi affı 2019 yılında çok geniş kapsamlı olmamakla birlikte nokta atışlarla hangi konularda sorun varsa o konuda düzenleme yapılır diye düşünüyoruz. Mesela sicil affı, sgk affı veya ticari kredi kartlarıyla alakalı af v.b. aflar ayrı ayrı çıkabilir.

Sgk Prim borçları yapılandırma affı

Çıkacak 2019 vergi affı kanununda sgk gecikmiş prim borçlarının yapılandırmasıyla alakalı bir düzenlemenin olacağını da düşünüyoruz. Ayrıca sgk primlerinin gecikme faizleri de düzenleme kapsamına alınacaktır. Taksitlendirme ve kredi kartıyla ödeme şansınızın olduğunu zaten daha önce belirtmiştik. Ayrıntılı bilgi

2019 SGK Teşvikleri : Asgari Ücret, 6661, 4447 ve 27103, 17103 Sayılı Teşvikler

SGK Borç Taksitlendirme 2019 | 60 Aya Kadar!

Yapılandırması bozulanlara yeniden yapılandırma hakkı!

Vergi affının çıkmasını istiyorsanız sizde yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz!

Paylaş

Son yazılar

SGK SSK ve Bağkur Prim Borcu Affı 2020 Çıkacak mı? | Borç Yapılandırma

SSK, Bağkur ve isteğe bağlı diğer kapsamlarda sigortalı olanların dört gözle beklediği bağkur ve ssk…

11 ay önce

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Emekli olmak için ya da prim gün ve süresini tamamlamak isteyenlerin bazen bir işyerinde fiilen…

1 sene önce

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Değişiklikten Önceki Ücret Bilindiği üzere yurt ve okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet başı (24…

1 sene önce

Sskdan Birikmiş Paramı Almak İstiyorum

SSK birikmiş para almak Emekli olma şartlarından yaş şartını taşıyamayan sigortalılar ssk kapsamında ödemiş oldukları…

1 sene önce

Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Emekli olup da çalışanların kıdem tazminatı hakkı Emekli olduğu halde bir işyerinde çalışanlar, emekli çalışan…

1 sene önce

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri…

2 sene önce