7166 Sayılı Kanun Teşviki Şartları 3 Ay Asgari Ücret Desteği

7166 sayılı kanun teşviki ile 3 Ay Asgari Ücret Desteği Devlet tarafından karşılanacak. Meclis Plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen torba yasaya göre 2018 yılında işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısına ilaveten işe alınan işçilerin ssk primleri ve maaşları 3 ay süreyle işsizlik fonundan karşılanacak.

22.02.2019 güncellemesi

En az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların olarak ifade edilen kanun maddesinde 2018 yılında en az sayıda bildirim yaptığınız ay baz alınacak.

Mesela;

Ocak ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 20

Şubat ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 25

Mart ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 18

Nisan ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 20

Mayıs  ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 20

Haziran ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 25

Temmuz ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 20

Ağustos ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 20

Eylül ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 17

Ekim ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 20

Kasım ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 25

Aralık ayında bildirdiğiniz sigortalı sayısı 20

olsun. Bu durumda en az bildirim yapılan eylül ayı baz alınacak. 17 işçiden sonra işe alınacak işçiler için faydalanılacak.

Ortalama çalışan sayısı nasıl hesaplanacağını daha önce anlatmıştık. Fakat bu kanunda ortalam işçiye göre destek sağlanmayacak. En az bildirim yapılan ayın işçi sayısına göre destek verilecek.

Torba teklifin kanunlaşmasıyla işveren daha çok işçi işe alabilecek ve istihdam artmış olacaktır.

7166 sayılı kanun teşviki 3 ay asgari ücret desteği yararlanma şartları neler?

  • öncelikle 2018 yılında çalıştırılan En az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanlar için geçerli.
  • işe alınacak sigortalıların en az 9 ay çalıştırılması gerekiyor
  • işverenler 1 Şubat ile 30 Nisan arasında işe alınan işçiler için yararlanabilecekler
  • Brüt asgari ücret üzerinden sağlanacak destek asgari ücretle çalışan işçiler için geçerli.
  • İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak

7166 sayılı kanun teşviki Asgari ücret desteği ne kadar?

İşe alınan işçilerin her prim günü için 67,36 TL destek sağlanacak.  30 gün çalışan işçi için 2020 TL, 25 gün çalışan işçiler için 1684 TL destek sağlanacak.

İlk 3 ay ücreti, vergi ve SGK primlerini devlet ödüyor*

* Şart: 2018’de işyeri çalışan sayısının en düşük olduğu çalışan sayısına ilave olarak işe başlatılması gerekiyor

Devamındaki** 9-15*** ay vergi ve SGK primleri devlet ödüyor

** Şart: Sigortalı, işyerinde 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi

*** kadın, engelli, 18-15 arası erkekler için toplam teşvik süresi 18 ay

3 AY ÜCRET Aylık 2.021 TL kişi başına destek sağlanacak

3 AY PRİM+VERGİ Aylık 1.113 TL kişi başına destek sağlanacak.

Asgari ücret desteği Başvuru için ne yapılması gerekiyor?

MADDE 8 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”

Yani 3 Ay Asgari Ücret Desteği ile işverene direkt para olarak ödeme yapılmayacak. İşverenin sgkya olan borçlarına sayılacak. işverenin sgk borçlarına karşılık sayılacak.

7166 sayılı kanun teşviki başvurusu

İşverenler 3 Ay Asgari Ücret Desteği yani 7166 sayılı kanun teşviğinden yararlanmak için 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe aldıkları çalışanların işe giriş bildirgesini verirken 7166 teşviği kapsamında işe alındığını tanımlamalı ve işe girişini 7166 teşvik üzerinden olduğunu onaylamalıdır.

Yine işçinin hizmet ve prim belgesini 7166 sayılı kanun sayısıyla göndermeniz gerekir.

 

Paylaş

Son yazılar

SGK SSK ve Bağkur Prim Borcu Affı 2020 Çıkacak mı? | Borç Yapılandırma

SSK, Bağkur ve isteğe bağlı diğer kapsamlarda sigortalı olanların dört gözle beklediği bağkur ve ssk…

1 sene önce

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Emekli olmak için ya da prim gün ve süresini tamamlamak isteyenlerin bazen bir işyerinde fiilen…

1 sene önce

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Değişiklikten Önceki Ücret Bilindiği üzere yurt ve okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet başı (24…

2 sene önce

Sskdan Birikmiş Paramı Almak İstiyorum

SSK birikmiş para almak Emekli olma şartlarından yaş şartını taşıyamayan sigortalılar ssk kapsamında ödemiş oldukları…

2 sene önce

Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Emekli olup da çalışanların kıdem tazminatı hakkı Emekli olduğu halde bir işyerinde çalışanlar, emekli çalışan…

2 sene önce

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri…

2 sene önce