Bağkur Fazla Ödeme İadesi

Bağkur Fazla Ödeme İadesi

Toplu para alma

Daha önce bahsettiğimiz gibi; Bağkurdan emekli olmak için yaş, hizmet ve prim süresi şartlarının tamamlanması gerekir. Eğer bazı nedenlerle yaşı geldiği halde sigortalılık süresini dolduramayanlar veya prim gününü tamamlama şansı olmayanlar sgk’dan toplu para alabilirler. Bunu ayrıntılı bir şekilde açıklamıştık: Sgk toplu para alma

Birden fazla işyerinde çalışanlar bazı durumlarda fazla sigorta primi ödemesi yapabilmektedir. Veya isteğe bağlı sigortalılıkta ödenen fazla primler olabilmektedir. Tavan sınırın üstünde ödenen primlerin de yine iadesi yapılmaktadır. Fakat bunu sgk otomatik olarak yapmamaktadır. Fazla ödemelerin iadesi için sgk’ya başvuruda bulunmanız gerekiyor. fazla ödemelerin yapıldığından eminseniz prim iade dilekçesi doldurarak ödemiş olduğunuz fazla primleri iade isteyebilirsiniz.

Borç Sildirme

Bazı sigorta kapsamları otomatik olarak kapatılmaz. Mesela ssklı olarak bir işte çalıştığınızda isteğe bağlı bağkur primleriniz işlemeye devam eder. Bir süre sonra da borç birikir. Bu gibi durumlarda borç tahakkuk ettiği tarihten itibaren isteğe bağlı sigortanızı kapatırsanız borcunuzun silineceğini de bilmeniz faydanıza olacaktır. bunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklamıştık: Ek 5 Tarım Sigortası Dondurma Dilekçesi

Sgk ne kadar ödeme yapar?

fazladan ödenen primlerin tümü iade edilir. Fakat faiz v.s işlemez. Sgkdaki alacakların zaman aşımı bilindiği üzere 5 yıldır. Cezaların ödenmesi zaman aşımı ise fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıldır.

Ondan ötürü gecikmeden başvuru yapılmasında fayda vardır.

SSKlılar için ise tavan sınırı aşan primlerin çalışan payının tümü çalışana ödenir.

çünkü bu ücret zaten çalışanın ücretiydi ve hatalı bir şekilde fazladan alınmıştı. İşveren payı ise iade edilmez. Çünkü işveren çalıştırdığı işçi için prim ödemek zorunda zaten. Ama 2 farklı işyerinde çalışan işçi için birden fazla ücret kesilmesi fazladan bir ücret almak olur ki bu da zaten başvuruyla iade ediliyor.

Başvuruyu nereye yapmam gerekiyor?

Prim iadeleri için başvurunuzu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sgk merkezlerine başvuru dilekçesi doldurarak yapabilirsiniz. Fazladan alınan ödemeler başvurunuz incelendikten ve fazladan ödeme aldığınız tespit edildikten sonra, başvuruyu yaptığınız ayı takip eden ay bir seferde tarafınıza ödenir. Yani Nisan ayında başvurursanız büyük ihtimalle Mayıs ayında ödemeniz yapılacaktır.

İade başvurusu dilekçe örneği

sgkya vereceğiniz dilekçe şu şekilde olabilir:

………….. (hangi sgk merkezine verecekseniz onu yazıyorsunuz) Sosyal Güvenlik Merkezine

Müdürlüğünüzde bağlı …………………… sicil numarası ile bağkur kapsamında sigortalıyım. tarafımdan ………… nedeniyle yaptığım fazla ödemelerimin tarafıma ödenmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

Fikrinizi Paylaşın