Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

Son Güncelleme

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri mümkün. Sağlık hizmetlerinden sigortası üzerinden yararlanmak isteyen fakat borçlu vatandaşların bağkurlarının aktif olup olmadığını, bağkurları üzerinden muayene olup herhangi bir ücret ödeyip ödemeyeceklerini açıklamaya çalışacağız.

2019 yılında 31 aralığa kadar bağkur ve genel sağlık sigortası borcu olanların devlet hastaneleri ve devlete ait üniversite hastanelerinden 2 aydan fazla borcu olsa da yararlanabileceğini açıklamıştık: BAĞKUR ve GSS Borcu Olanlara Hastanelerden Yararlanabilecek!

Bağkurum aktif mi?

Bağkurunuzdan ücretsiz yararlanmak yani ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak için 60 gün ve üzerinde prim borcunuzun olmaması gerekir.

Eğer bağkur borcunuz 2 aydan fazla ise bağkurunuzdan yararlanamazsınız.

5510 sayılı kanuna göre:

b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,

şartı bulunmaktadır.

Bağkur borç sorgulaması yaparak 2 aydan fazla borcunuz olup olmadığını dolayısıyla bağkurdan yararlanıp yararlanamayacağınızı sorgulayabilirsiniz.

Bağkur borç sorgulaması için: https://www.turkiye.gov.tr/4b-borc-durumu adresine E devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Gss sağlık hizmetlerini ücretsiz alabilir miyim?

ayrıca genel sağlık sigortasından yararlanarak ücretsiz sağlık hizmeti alabilmek için sağlık sunucularına (hastanelere v.s) başvurduğu tarihten önceki bir yıla ait 30 gün gss primi ödenmiş olması gerekiyor.

a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,

 

Bağkur ve diğer sosyal güvenlik sigortalarından tecil yapanlar ile taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam eden sigortalılar sağlık hizmetlerini ücretsiz alabilirler. Yani yapılandırması bozulmamış olanlar ve taksitlerini düzenli ödeyenler ile taksitlendirmesi bozulmamış olanlar bağkurdan rahatlıkla faydalanabilir.

 

Fikrinizi Paylaşın