Evde Sağlık Hizmeti İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Hastalık nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidecek durumda olmayan vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuluyor. Yapılan tüm tetkik tedavi ve nakil işlemleri devlet tarafından ya da sigortalının, emeklinin sağlık güvencesi tarafından karşılanan sağlık hizmetinin bazı şartları bulunuyor.

27.02.2015 Tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmenlikle hastaların nakil, tedavi, rehabilitasyon, tanı, teşhis gibi her türlü hizmet evde veriliyor.

Gerektiğinde tıbbi cihazlar hastanın evine götürülerek hastanın aile bireyinin psikolojik ve sosyal destek hizmetleri verilmesinde bir bütünlük sağlanmaya çalışılıyor.

Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetine evde sağlık hizmeti deniliyor.

Evde sağlık hizmeti birimleri

T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birim: Toplum sağlığı merkezlerinde kurulan birimdir. Bu birimin öncelikli görevi evde sağlık hizmeti sunmaktır. Günlük 10 tane hasta bakılması gereken yerlerde T tipi birim kurulması zorunludur.

H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: T tipi birimin müdahale edemediği hastalara bakmakla görevli Kamu hastaneleri kurumuna bağlı olarak çalışır.

D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: Ağız diş sağlığı hizmetlerine evde bakan birimdir.

Evde sağlık hizmetleri almak için ne yapmalıyım?

444 3 833 Evde sağlık hizmeti hattını arayarak ihtiyacınız olduğunu belirtiyorsunuz. Sonrasında gelen ekip evde sağlık hizmeti almanız gerektiği ile ilgili rapor düzenler. Buna istinaden evde sağlık hizmeti verilir.

Aile hekiminiz de evde sağlık hizmeti almanız gerektiğini kuruma bildirerek hizmet almanızı sağlayabilir.

Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu (indirmek için tıklayın) doldurarak da Toplum sağlığı merkezleri ve Aile hekimlerine vererek başvuruda bulunabilirsiniz.

Evde Sağlık hizmetinde hangi hizmetler verilir?

Yönetmenlikte evde sağlık hizmetlerinin kapsamıyla alakalı şu hizmetler sıralanıyor:

a) Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,

b) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,

c) Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,

ç) Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,

d) Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini,

e) Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini,

kapsar.

Ambulans ve hasta nakil Ücreti yoktur!

(1) İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlar, sağlık kurulu raporunun yenilenmesi ve benzeri hallerde hasta, hizmeti sunan birim tarafından hastaneye sevk edilebilir.

(2) Sevk işlemi, evde sağlık hizmetleri için tahsis edilen hasta nakil ambulansı ile sevke karar veren birim tarafından gerçekleştirilir.

(3) Hasta nakil ambulanslarının yeterli veya uygun olmaması halinde koordinasyon merkezi, 112 acil komuta kontrol merkezi ile görüşerek destek talebinde bulunabilir.

(4) Nakille ilgili giderler hastaya fatura edilemez.

(5) Hastaya, ilgili sağlık kuruluşundan, mümkünse hasta yoğunluğunun az olduğu zaman dilimi için, sevkine karar veren birim tarafından randevu alınır.

(6) Hastanın sağlık kuruluşundaki muayene, tetkik ve tedavisinin uzun sürmesi ya da sonraki günlere sarkması halinde mağduriyete mahal verilmemesi için ilgili hastaneler bünyesinde kısa süreli tedavilerin yapılabileceği veya uygun bir kliniğe geçiş öncesinde hastanın yatırılabileceği, en az beş yatak kapasiteli, amaca uygun olarak donatılmış “Evde Sağlık Hizmet Ünitesi” oluşturulur. Bu ünitelerin fiziki yetersizlik gibi makul gerekçelerle oluşturulamaması durumunda hazırlanan rapor, değerlendirilmesi için evde sağlık hizmetleri komisyonuna gönderilir ve komisyonun kararı doğrultusunda hareket edilir. Raporun uygun görülmesi halinde bahse konu hastaların, durumlarına uygun bir servise yatışlarının sağlanmasına dair düzenlemeler yapılır. Bu işten, hizmetten sorumlu idareci bizzat yükümlüdür.

(7) Yeni oluşan acil haller evde sağlık hizmetinin kapsamına girmez. Bu durumlarda acil sağlık hizmetlerine dair mevzuata göre işlem tesis edilir.

Evde Sağlık hizmeti almada gönüllülük esastır. Tıbbi durumu elvermeyen hastaların temsilcileri form doldurarak (formu yukarıda verdik) hizmet almayı talep edebilirler.

Tedavi süresince hastanın bir yakınının yanında olması gerekiyor. Yalnız olan hastalar en az 2 kişiden az ekiple tedavi edilir.

Paylaş

Son yazılar

SGK SSK ve Bağkur Prim Borcu Affı 2020 Çıkacak mı? | Borç Yapılandırma

SSK, Bağkur ve isteğe bağlı diğer kapsamlarda sigortalı olanların dört gözle beklediği bağkur ve ssk…

3 ay önce

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Emekli olmak için ya da prim gün ve süresini tamamlamak isteyenlerin bazen bir işyerinde fiilen…

8 ay önce

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Değişiklikten Önceki Ücret Bilindiği üzere yurt ve okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet başı (24…

10 ay önce

Sskdan Birikmiş Paramı Almak İstiyorum

SSK birikmiş para almak Emekli olma şartlarından yaş şartını taşıyamayan sigortalılar ssk kapsamında ödemiş oldukları…

11 ay önce

Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Emekli olup da çalışanların kıdem tazminatı hakkı Emekli olduğu halde bir işyerinde çalışanlar, emekli çalışan…

11 ay önce

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri…

11 ay önce