Hangi Hastalığa Yüzde Kaç Rapor Verilir | Eklem ve Uzuv HASTALIKLARI

Parmak, el kol, eksikleri yaralanmaları uzuvların olmayışı ve ameliyatlarında yüzde kaç engellilik raporu verildiğini, eklemlerde, dirseklerde, kollarda, parmaklardaki eksikliklerden ötürü alınabilecek hastalık engellilik rapor oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Omuzlarda, parmaklarda, kollardaki eksiklikler kopmalar, kırılmalar, işlev yapamaz hale gelme durumlarında alınacak rapor oranı miktarlarını inceliyoruz.

CTRL+F yaparak istediğiniz hastalığı ve yüzde kaç rapor verileceğini bulabilirsiniz.

Ayrıca daha önce Kan ile ilgili anemi, lenf, kemik iliği hastalıklarında rapor oranı ne kadardır?Pankreas, hepatit a, hepatit b, hepatit c, siroz ve karaciğer hastalıklarından alınabilecek hastalık engellilik rapor oranlarıİç hastalıkları guatr, diyet, kalp hastalıkları rapor oranıÜreme organları ve ürolojik hastalıklardan yüzde kaç rapor alınırkarın bölgesindeki hastalıkların rapor oranları , Kulak burun boğaz hastalıkları rapor oranıGöz hastalıkları rapor oranlarıBeyin nörolojik hastalıklarının rapor oranları ile ruh sinir hastalıklarının rapor oranlarınıda liste şeklinde açıklamıştık.

Kopmalar tam kopma ve kısmi kopma olarak iki ana gruba ayrılır. Tam kopmalardauzuv (parmak, el veya kol) tamamen vücuttan ayrılmıştır ve tüm damarlar da koptuğu için kopan parçanın acilen yerine dikilmesi gerekir. Kısmi kopmalarda ise uzvun vücut ile bağlantısı devam etmektedir ve sadece bir kısmı kesilmiştir.

ORTAPEDİK VE TRAVMATOLOJİK ARIZALAR
özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %
1- Osteomiyelit (aktivitesine, genişliğine, fonksiyon bozukluğuna göre Balthazard formülü ile ekleme yapılır.) 10

2- Omuz eklemi ankilozu (fonksiyonel pazisyonda) 20
İki taraflı olursa (fonksiyonel pozisyonda) 40
Omuz eklemi ankilozu (fonksiyonel pazisyonda değil) 40
İki taraflı olursa (fonksiyonel pazisyonda değil) 50

3- Her iki kolun veya her iki elin kaybı 95

4- Bir kolun torasik, kürek kemiği hizasında veya çok kısa üst kol stumpfu ile amputasyonu 60

5- Üst koldan veya dirsek ekleminden amputasyon 50

6- Ön koldan amputasyon 50

7- Humerus psödoartrozu (tedavi edilemeyen) 40

8- Ön kol rotasyon hareketleri dahil dirsek eklem ankilozu 20

9- Dirsek ekleminde hareket kısıtlılığı (fonksiyon bozukluğu yapan) 30

10- Dirseğin sarsak eklemi 30

11- Ön kol psödoartrozu (tedavi edilemeyen) 40

12- Komşu eklemlerde fonksiyon bozukluğu yapan, eğrili olan iyileşmemiş radius veya ulna kırığı 20

13- El bileği hareketlerinde kısıtlılık 10

14- El bileği ankilozu
a- Uygun pozisyonda 10
b- Uygun olmayan pozisyonda 20

15- Baş parmak hariç bir parmak hareketini sekonder olarak kısıtlayan kötü, iyileşmemiş bir veya birkaç metakarpal kemiğin kırığı 10

16- Redükte edilemeyen omuz çıkığı (Fonksiyon bozukluğu varsa) 25

17- Habituel omuz çıkığı (tedaviye cevap vermeyen) 20

18- Kol ve ön kol paralizileri
a- Bir kolun total paralizisi 40
b- Yukarı tip radikuler paralizi (Erb) 30
c- Aşağı tip radikuler paralizi (Klumpke) 35
d- N.Aksillaris paralizisi (Deltoid) 10
e- N.Radialis paralizisi 20
f- N.Medianus paralizisi 20
g- N.Ulnaris paralizisi 20
* Birden fazla sinirin paralizisi halinde Balthazard formülü
uygulanır.
* İkiden fazla sinir hasarında monopleji sayılır.

19- El parmak arızaları
I-A- Baş parmak Ampütasyonu
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı 24
ab- İki taraflı 30
b- Meta-Karpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 20
bb- İki taraflı 26
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı 16
cb- iki taraflı 22
B- Başparmak sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı 13
ab- İki taraflı 16
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 10
bb- İki taraflı 13
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı 7
cb- İki taraflı 10

II-A- İşaret parmağı ampütasyonu
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı 7
ab- İki taraflı 10
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 7
bb- İki taraflı 10
c- Falango-Falangeal eklemden
ca- Tek taraflı 6
cb- İki taraflı 9
d- Distal İnterfalangeal eklemden
da- Tek taraflı 2
db- İki taraflı 5
B- İşaret parmağı sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı 4
ab- İki taraflı 7
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 4
bb- İki taraflı 7
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı 2
cb- İki taraflı 5
d- Distal İnterfalangeal eklemden
da- Tek taraflı 2
db- İki taraflı 5

III-A- Orta parmak amputasyonu
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı 5
ab- İki taraflı 8
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 5
bb- İki taraflı 8
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı 3
cb- İki taraflı 6
d-Distal İnterfalangeal eklemden
da-Tek taraflı 1
db-İki taraflı 3
B-Orta parmak sertlikleri, ankilozları
a-Karpo-metakarpal eklemden
aa-Tek taraflı 5
ab-İki taraflı 8
b-Metakarpo-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 5
bb-İki taraflı 8
c-Falango-falangeal eklemden
ca-Tek taraflı 1
cb-İki taraflı 4
d-Distal İnterfalangeal eklemden
da-Tek taraflı 1
db-İki taraflı 2

IV-A-Yüzük parmağı amputasyonu
a-Karpo-metakarpal eklemden
aa-Tek taraflı 3
ab-İki taraflı 6
b-Metakarpo-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 3
bb-İki taraflı 6
c-Falango-falangeal eklemden
ca-Tek taraflı 1
cb-İki taraflı 4
d-Distal İnterfalangeal eklemden
da-Tek taraflı 1
db-İki taraflı 2
B-Yüzük parmağı sertlikleri, ankilozları
a-Karpo-metakarpal eklemden
aa-Tek taraflı 1
ab-İki taraflı 4
b-Metakarpo-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 1
bb-İki taraflı 4
c-Falango-falangeal eklemden
ca-Tek taraflı 1
cb-İki taraflı 3
d-Distal İnterfalangeal eklemden
da-Tek taraflı 1
db-İki taraflı 2

V- A-Küçük parmak amputasyonu
a-Karpo-metakarpal eklemden
aa-Tek taraflı 2
ab-İki taraflı 5
b-Metakarpo-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 2
bb-İki taraflı 5
c-falango-falangeal eklemden
ca-Tek taraflı 1
cb-İki taraflı 4
d-Distal İnterfalangeal eklemden
da-Tek taraflı 1
db-İki taraflı 2
B-Küçük parmak sertlikleri, ankilozları
a-Karpo-metakarpal eklemde
aa-Tek taraflı 1
ab-İki taraflı 4
b-Metakarpo-falangeal eklemde
ba-Tek taraflı 1
bb-İki taraflı 4
c-Falango-falangeal eklemde
ca-Tek taraflı 1
cb-İki taraflı 3
d-Distal İnterfalangeal eklemde
da-Tek taraflı 1
db-İki taraflı 2

VI-A-Başparmak ve işaret parmağının birlikte amputasyonları
a-Karpo-metakarpal veya metakarpofalangeal eklemden
aa-Tek taraflı 30
ab-İki taraflı 45
b-Falango-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 20
bb-İki taraflı 30
B-Başparmak ve işaret parmağının birlikte sertlikler,ankilozları
a-Metakarpo-Falangeal eklemde
aa-Tek taraflı 23
ab-İki taraflı 28
b-Falango-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 13
bb-İki taraflı 18

VII-A-Başparmak,işaret parmağı ve orta parmağın birlikte amputasyonları

a-Karpo-metakarpol veya metakarpo-falangeal eklemden
aa-Tek taraflı 35
ab-İki taraflı 50
b-Falango-falangea eklemden
ba-Tek taraflı 22
bb-İki taraflı 32
B-Başparmak,işaretparmağı ve orta parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları
a-Metakarpo-falangeal eklemde
aa-Tek taraflı 30
ab-İki taraflı 35
b-Falango-falangeal eklemde
ba-Tek taraflı 15
bb-İki taraflı 20

VIII-A-Başparmak,işaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağının birlikte amputasyonları
a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa-Tek taraflı 40
ab-İki taraflı 60
b-Falango-falangoel eklemden
ba-Tek taraflı 30
bb-İki taraflı 35
B-Başparmak,işaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağının birlikte sertlikleri, ankilozları
a-Metakarpo-falangeal eklemde
aa-Tek taraflı 35
ab-İki taraflı 40
b-Falango-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 27
bb-İki taraflı 32

IX-A-Başparmak,işaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları
a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa-Tek taraflı 43
ab-İki taraflı 60
b-Falango-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 33
bb-İki taraflı 38
B-Başparmak,işaret parmağı,orta parmak,yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri,ankilozları
a-Metakarpo-falangeal eklemde
aa-Tek taraflı 40
ab-İki taraflı 46
b-Falango-falangeal eklemde
ba-Tek taraflı 23
bb-İki taraflı 28

X-A-İşaret parmağı ve orta parmağın birlikte amputasyonları
a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa-Tek taraflı 20
ab-İki taraflı 30
b-Falango-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 6
bb-İki taraflı 10
c-Distal İnterfalangeal eklemden
ca-Tek taraflı 3
cb-İki taraflı 5
B-İşaret parmağı ve orta parmağın birlikte sertlikleri,ankilozları
a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa-Tek taraflı 13
ab-İki taraflı 18
b-Falango-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 4
bb-İki taraflı 9
c-Distal İnterfalangeal eklemden
ca-Tek taraflı 3
cb-İki taraflı 5

XI-A-İşaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağının birlikte amputasyonları
a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa-Tek taraflı 28
ab-İki taraflı 35
b-Falango-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 16
bb-İki taraflı 20
c-Distal İnterfalangeal eklemden
ca-Tek taraflı 4
cb-İki taraflı 9
B-İşaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağının birlikte sertlikleri,ankilozları
a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa-Tek taraflı 23
ab-İki taraflı 30
b-Falango-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 10
bb-İki taraflı 15
c-Distal İnterfalangeal eklemden
ca-Tek taraflı 4
cb-İki taraflı 6

XII-A-İşaret parmağı,orta parmak,yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları
a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa-Tek taraflı 35
ab-İki taraflı 57
b-Falango-falangeal eklemden
ba-Tek taraflı 18
bb-İki taraflı 25
c-Distal İnterfalangeal eklemden
ca-Tek taraflı 5
cb-İki taraflı 11
B-İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları
a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa-Tek taraflı 25
ab-İki taraflı 31
b-Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 11
bb- İki taraflı 16
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı 5
cb- İki taraflı 8

XIII-A- Orta parmak ve yüzük parmağının birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı 15
ab- İki taraflı 20
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 5
bb- İki taraflı 9
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı 3
cb- İki taraflı 5
B- Orta parmak ve yüzük parmağının birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal-eklemde
aa- Tek taraflı 11
ab-İki taraflı 16
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 4
bb- İki taraflı 9
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı 3
cb- İki taraflı 5

XIV-A-Orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı 25
ab- İki taraflı 40
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 13
bb- İki taraflı 20
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı 3
cb- İki taraflı 7
B- Orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı 14
ab- İki taraflı 31
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 7
bb- İki taraflı 13
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı 3
cb- İki taraflı 5

XV-A- Yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı 13
ab- İki taraflı 20
b-Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 9
bb- İki taraflı 16
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı 2
cb-İki taraflı 4
B- Yüzük parnağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı 9
ab- İki taraflı 13
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı 3
bb- İki taraflı 9
c-Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı 1
cb- İki taraflı

XVI- Şekil bozukluğu yapan metakarp kırıkları
A- 1-2 metakarp kırığı
a-Tek taraflı 5
b-İki taraflı 10
B-2’den fazla metakarp kırığı
a- Tek taraflı 10
b- İki taraflı 18

20- Bir elin tam kaybı 50

21- İki elin tam kaybı 80

22- Wolkman kontraktörü
a) Hafif derecede 10
b) Orta derecede 20
c) Ağır derecede 40

23- Uyluktan her iki bacağın kaybı 80

24- Bir bacağın uyluktan diğerinin tibiadan kaybı 80

25- Bir alt extremite ve bir üst extremitenin kaybı 80

26- Bir bacağın kalçadan veya çok kısa stumpflu kaybı 60

27- Stumpfun ve eklemlerin yeterli fonksiyonları koşuluyla tibiadan amputasyon 40

28- Stumpfun ve eklemlerin yetersiz fonksiyonda tibiadan bacak kaybı 45

29- Tibiadan her iki bacağın kaybı
a-) Fonksiyonel güdüklü 70
b) Yetersiz güdüklü 80

30- Ayağın kısmi kaybı
a) Talus kalkaneusun korunduğu amputasyon
1- Tek taraflı, stumpfiyi 30
2- İki taraflı 40
b) Tarsometatarsal eklemden amputasyon
1-Tek taraflı 25
2-İki taraflı 40

31-Ayağın Lisfrano veya Sharp’a göre amputasyonu
a)Tek taraflı, stumpfiyi 20
b)İki taraflı 35

32-Bir ayak parmağı kaybı
a)Başparmağın kaybı 5
Not: Her parmak kaybı için Balthazard ile % 1 eklenir.
b) Bir ayağın tüm parmaklarının kaybı 10
c) İki ayağın tüm parmaklarının kaybı 20

33-Posizyonuna göre her iki kalçanın ankilozu 70

34-Tek kalça ekleminin ankilozu 40

35-Endoprotezlerde 30

36-Sarsak kalça 40

37-Uyluk Psödoartrozu (tedaviye cevap vermeyen) 40

38-Kısalıkla iyileşmiş femur kırığı:
a)Kısalık 3-6 cm.ye kadar 10
b)Kısalık 6-10 cm.den fazla 20

39-Bir diz ekleminde ankiloz 40
a) Uygun pozisyonda
1-Tek taraflı 20
2-İki taraflı 40
b)Uygun olmayan pozisyonda
1-Tek taraflı 40
2-İki taraflı 60

40-Patella kırığı
a)Ekstansiyon yapabilen psödoartroz 10
b)Ekstansiyona engel psödoartroz 20

41-X-bein,O-bein,genu recurvatum (eklemde fonksiyon bozukluğu yapan) 20

42-Diz ekleminde hareket kısıtlığı
a)Fonksiyon bozukluğu yapmayan 0
b)Fonksiyon bozukluğu yapan 20
*Çift taraflıysa Balthazard formülü uygulanır.

43-Tibia psödoartrozu (tedavi edilemeyen) 40
*Çift taraflıysa Balthazard formülü uygulanır.

44- Yanlış pozisyonda kaynamış tibia kırığı 15

45-Ayak bileği kırığı
a)Kemik çatalı korunarak iyileşme 0
b)Kemik çatalı genişlemiş fibula köşelenmiş ve sekonder
artrosis deformanslı 20

46-Ayak bileği ankilozu
a)Uygun posizyonda 20
b)Uygun olmayan posizyonda
1-Tek taraflı 25
2-İki taraflı 40

47-A- a)Artrotik değişikliği olmayan pes planus ve pes cavus 1
b)Artrotik değişikliği olan pes lanus ve pes cavus 10
B-Rigid PEV (opere edilmemiş) 40

48-I.den V.parmağa kadar ankiloz, her bir parmak için 1

49-Diz ekleminde gevşeme:
a)Fonksiyon bozukluğu yapan bağ lezyonları tek taraflı 30
b)Fonksiyon bozukluğu yapan bağ lezyonları iki taraflı 40

50-M.Gluteus maksimus felci 10

51-M.Gluteus medius ve minimus felci 20

52-Kalça fleksörlerinin felci 30

53-N.Femoralis felci 40

54-N.İschiadicus felci 40

55-N.Tibialis felci 20

56-N.Fibularis felci 20

57-Yükleme yeteneğini bozan ayak taban eskarları (Hafif) 15

58-Topuk ve ayak tabanında büyük doku kayıplarından sonraki eskarlar 20

59-Poliomyelit sekelleri:
A-Yalnız bir alt ekstremitede olan:
1-Hafif, yürümeyi bozmayan 20
(adele fonksiyon kaybı 4-5 derece olan)
2-Orta derecede: Adale fonksiyon kaybı 3.dereceden olan 40
3-Ağır derecede: 1.,2.dereceden adale fonksiyon bozukluğu olan 50
B-İki alt ekstremiteyi içine alan:
1-Biri orta,diğeri hafif 40
2-İkiside orta olup ancak koltuk değneği ile yürüryen 60
3-İkiside ileri derecede olup yürüme şansı olmayan 80
C-Üst ekstremitelerin birinde:
1-Hafif 15
2-Orta 20
3-Ağır 55
D-Üst ekstremiteler (iki taraflı)
1-İkiside hafif 35
2-Biri orta diğeri hafif 40
3-İkiside orta 60

60-Skolyoz:
1-Fonksiyon bozukluğu yapmayan 20
2-Ağır olup, solunum, dolaşım veya sinirsel bozukluklardan birini yapanlar 40

61-Kifo-skolyoz 30
Solunum fonksiyon bozukluğu yapan 45

62-Doğuştan kalça çıkığı:
1-Bir taraflı 30
2-İki taraflı 45

63- Malformasyonlar
1- Doğuştan çarpık ayak
a) Tek taraflı (hafif) 10
b) Tek taraflı (tedaviye cevap vermeyen) 20
c- İki taraflı (yürümeyi bozuş şekline göre)
1) Hafif 30
2) Ağır 40
2- Doğuştan koksa vara
a) Tek taraflı 20
b) İki taraflı 30
c) Perthes sekeli
1) Hafif 10
2) Orta 20
3) Ağır 30

64- Spondilit Rizomelik: (her yıl yeniden muayene kaydıyla)
1- Orta 40
2- Ağır 60

65- Romatoid Artirit
1- Orta 40
2- Ağır 60

Paylaş

Son yazılar

SGK SSK ve Bağkur Prim Borcu Affı 2020 Çıkacak mı? | Borç Yapılandırma

SSK, Bağkur ve isteğe bağlı diğer kapsamlarda sigortalı olanların dört gözle beklediği bağkur ve ssk…

1 sene önce

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Emekli olmak için ya da prim gün ve süresini tamamlamak isteyenlerin bazen bir işyerinde fiilen…

2 sene önce

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Değişiklikten Önceki Ücret Bilindiği üzere yurt ve okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet başı (24…

2 sene önce

Sskdan Birikmiş Paramı Almak İstiyorum

SSK birikmiş para almak Emekli olma şartlarından yaş şartını taşıyamayan sigortalılar ssk kapsamında ödemiş oldukları…

2 sene önce

Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Emekli olup da çalışanların kıdem tazminatı hakkı Emekli olduğu halde bir işyerinde çalışanlar, emekli çalışan…

2 sene önce

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri…

2 sene önce