Hangi Hastalığa Yüzde Kaç Rapor Verilir | İÇ HASTALIKLARI

Gut, tansiyon, diyet, adrenalin, kalp hastalıkları ve diğer iç hastalıklarının rapor oranları, bu hastalıklardan yüzde kaç engelli raporu alınabileceği, hormonal ve metabolizma ile ilgili rahatsızlıklardan alınabilecek engel raporu oranının ne kadar olduğunu bu haberimizde bulabilirsiniz.

Guatr hastalıklarında alınabilecek rapor oranı, ameliyat geçirmiş, iyileşmiş, devam eden ve ilaç kullanım durumuna göre de rapor miktarı değişmektedir.

Hastalığınızın durumuna göre engellilik rapor cetvelinden kontrol edebilirsiniz.

CTRL+F yaparak istediğiniz hastalığı ve yüzde kaç rapor verileceğini bulabilirsiniz.

Ayrıca daha önce Üreme organları ve ürolojik hastalıklardan yüzde kaç rapor alınırkarın bölgesindeki hastalıkların rapor oranları , Kulak burun boğaz hastalıkları rapor oranıGöz hastalıkları rapor oranlarıBeyin nörolojik hastalıklarının rapor oranları ile ruh sinir hastalıklarının rapor oranlarınıda liste şeklinde açıklamıştık.

İÇ HASTALIKLARI, ENDOKRİN VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %

1- Endokrin Hastalıkları

A- Hipotalamik hastalıklar

Devamlı replasman tedavisini gerektirir. Primer ve sekonder

Diabetes insipidus (Sekonder olanlarda primer olay da göz önüne alınır.       30

B- Hipofizer hastalıklar

a- Gelişim salgı (STH) fazlalığı

aa- Gigantizm 20

ab- Komplikasyonsuz akromegali      20

b- Adrenokortikotrop hormon (ACTH) fazlalığına bağlı Cushing

sendromu ( kalıcı formu )     45

c- Hipofizer nanismus   10

d- Hipofizin hormon yetersizlikleri

da- Hipopitiutarizm   50

db- Panhipopitiutarizm ( simmond kaşeksisi )         70

C- Tiroid hastalıkları

a- Nodüler, diffüz, multinodüler, toksik guatriler, subakut tiroiditler

aa- İyileşmiş 0

ab- Kalıcı hipotiroidi (replasman tedavisi uygulanır)          15

ac- Kalıcı hipotiroidi (replasman tedavisine dirençli)

(Günlük 400 mikrogram ve daha fazla Tiroksin gerektirenler) 50

ad- Kretinizm           20

ae- Graves-Basedow Hastalığı ( komplikasyonsuz )          10

D- Paratiroid Hastalıkları

a- Hiperparatiroidi

aa- Primer hiperparatiroidi  20

ab- Sekonder Hiperparatiroidi        40

b- Hipoparatiroidi

ba- İdiopatik Primer Hipoparatiroidi (Replasmanla Kompanse)   20

bb- İdiopatik Primer Hipoparatiroidi (Replasmana dirençli)         50

bc- Sekonder Hipoparatiroidi (Replasmana Kompanse)   20

bd- Sekonder Hipoparatiroidi (Replasmana dirençli)        50

E- Adrenal hastalıkları

a- İki taraflı hiperplazi ( Hipofizer Adenoma bağlı ) 45

b- Adrenal korteks yetersizliği ( Addison hastalığı )

ba- Replasmanla Kompanse           25

bb- Replasmana dirençli     60

(Günlük 60 mg ve daha fazla Hidrokortizon gerektirenler)

c- Pirimer hiperaldosteronizm

ca- İyileşmiş            0

cb- Kan basıncı normalin üstünde  30

cc- Cerrahi tedaviden yararlanamayanlar veya inoperabl olanlar  80

d- Feokromasitomalar

da- Postoperatif kontrol altında     30

db- Cerrahi tedaviden yararlanamayanlar veya inoperabl olanlar 80

F- Gonad hastalıkları       20

G- İnterseksualite sendromları     20

H- Diabetes mellitus

a- Diyet ve oral antidiabetiklerle kontrol altına alınan, fonksiyon bozukluğu yapmamış Tip II Diabates mellitus       20

b- Komplikasyon yapmamış olan, açlık kan şekeri 200 mg’ın altında tutulabilen, ketoz ve hipoglisemi göstermeyen Tip I

diabetes mellitus    30

c- Açlık kan şekeri sürekli olarak 200 mg’ın altında tutulamayan,

ketoz gösteren Tip I diabetes mellitus         40

II- Metabolizma Hastalıkları

A- Diffüz primer osteoporoz       50

(radyolojik dekalsifikasyonla birlikte spontan kırıklar, şekil bozuklukları yapan)

B- Osteomalazi

Tıbbi tedaviye cevap vermeyen         50

C- Gut hastalığı

a- Komplikasyonsuz    10

b- Kronik gut artiriti    30

D- Osteogenezis interfekta          40

E- Porfiria ( Doğuştan eritropoetik porfiri)         70

F- Lipid Metabolizması Bozuklukları

a- Konjenital Formlar   25

(Organ komplikasyonları ayrıca göz önüne alınmalıdır.)

b- Akkiz Formlar

ba- Diyetle Regüle   0

bb- Diyet ve ilaç tedavisi gerektirenler       10

bc- Diyet ve ilaç tedavisine dirençli olanlar            25

III- Kalp ve Dolaşım Hastalıkları

A-Ağır eforda fonksiyon kısıtlaması olan           20

B-Hafif eforda fonksiyon kısıtlaması olan ( tam dekompanse ) 55

C-Dinlenme halinde fonksiyon kısıtlaması olan ( tam dekompanse)     70

IV- İskemik Kalp Hastalıkları

A- Kronik stabil anjina pektoris   10

B- Anstabil anjina pektoris (akut koroner yetersizliği, intermedier koroner sendromu, variant anjina vb. )            30

C- Romatizmal kalp hastalığı ( bir veya birkaç kapak afeti)       55

D- Endokardit, miyokardit, perikardit, primer miyokardiopati vb.        70

V- Kalp Ameliyatları

A- Kapalı komissürotomi 35

B- Kalp kapağı protezi                40

C- Kalıcı pacemaker ( kardiak efor kapasitesine göre )

a- Hafif ( 1,2 ) 40

b- Ağır ( 3,4 )  70

D- Koroner revaskülarizasyonu

a- Hafif ( 1,2 ) 40

b- Ağır ( 3,4 )  70

Özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %

E- Eforu kısıtlayan perikardioektomi      40

Geçirilmiş stabil miyokart infarktüsü      55

VI- Sistemik hipertansiyonlar

A- Komplikasyonu olmayan, labil dönemde olan esansiyel hipertansiyonlar           10

B- Gunn belirtileri ( Stad II ), koroner sklerozu, sol ventrikül

hipertrofisi ile birlikte esansiyel hipertansiyonlar       45

C- Tedavi edilemeyen kötü tabiatlı hipertansiyonlar      50

VII- Romatoloji

A- Eklem hareketlerinde hafif kısıtlanmaya ve ağrıya rağmen günlük aktivitelerin tümüyle yapılabildiği haller        0

B- Günlük aktivitelerin hastaların ancak kendi bakımını yapabilecek kadar sınırlanması hali

a- Orta ( ileri derecede hareket kısıtlanmasına neden olan ) 35

b- Ağır ( ileri derecede ankiloz ve hareket kısıtlanmasına neden olan                               65

c- Hastanın yatağa veya tekerlekli iskemleye bağımlı kalması hali  80

VIII- Kollagen Doku Hastalıkları

A- Wegener granülomatozisi ( tedaviye cevap vermeyen )        80

B- Periartiritis nodose ( poliariritis )        80

C- Sistemik lupus eritematozis    60

D- Komplikasyonlu ve ağır sistemik lupus eritematozis 80

E- Progresif sistemik sklerozis     50

F- Dermatomyozitis ( 1 yıllık kontrolü gerektirir )          40

Paylaş

Son yazılar

SGK SSK ve Bağkur Prim Borcu Affı 2020 Çıkacak mı? | Borç Yapılandırma

SSK, Bağkur ve isteğe bağlı diğer kapsamlarda sigortalı olanların dört gözle beklediği bağkur ve ssk…

1 sene önce

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Emekli olmak için ya da prim gün ve süresini tamamlamak isteyenlerin bazen bir işyerinde fiilen…

2 sene önce

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Değişiklikten Önceki Ücret Bilindiği üzere yurt ve okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet başı (24…

2 sene önce

Sskdan Birikmiş Paramı Almak İstiyorum

SSK birikmiş para almak Emekli olma şartlarından yaş şartını taşıyamayan sigortalılar ssk kapsamında ödemiş oldukları…

2 sene önce

Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Emekli olup da çalışanların kıdem tazminatı hakkı Emekli olduğu halde bir işyerinde çalışanlar, emekli çalışan…

2 sene önce

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri…

2 sene önce