Hangi Hastalığa Yüzde Kaç Rapor Verilir | KAN İle İlgili HASTALIKLARI

Anemi, kemik iliği, lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıkların engellilik rapor oranı, bu hastalıklarda yüzde kaç rapor alınır, anemi ve lenf hastalıklarında engellilik oranlarının ne kadar olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Anemi, ilik hastalıkları, lenf rahatsızlıkları ile ilgili alınabilecek raporlara yüzde kaç engellilik verilir?

Hastalıklar genelde Latince isimlerle adlandırıldıkları için raporunuzdaki hastalığın ismine bakabilirsiniz.

CTRL+F yaparak istediğiniz hastalığı ve yüzde kaç rapor verileceğini bulabilirsiniz.

Ayrıca daha önce Pankreas, hepatit a, hepatit b, hepatit c, siroz ve karaciğer hastalıklarından alınabilecek hastalık engellilik rapor oranlarıİç hastalıkları guatr, diyet, kalp hastalıkları rapor oranıÜreme organları ve ürolojik hastalıklardan yüzde kaç rapor alınırkarın bölgesindeki hastalıkların rapor oranları , Kulak burun boğaz hastalıkları rapor oranıGöz hastalıkları rapor oranlarıBeyin nörolojik hastalıklarının rapor oranları ile ruh sinir hastalıklarının rapor oranlarınıda liste şeklinde açıklamıştık.

HEMATOLOJİK HASTALIKLAR   özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %

1-ANEMLİLER

a-Myelodisplazik Sendromlar (kontrolu gerektirlen)                        40

Ağır veya terminel olgular                                                80

b-Aplastik Anemi

1- Orta (kontrolu gerekir)                                                  40

2- Ağır                                                                               80

c-Hemolitik Anemliler

1-Eritrosit enzim defektleri,membran defektleri               10

Ağır veya terminal olgular                                                        80

2-Paroksismel Nokturnal Hemoglobinüri                          40

Ağır veya terminal vakalar                                           80

3-Oto-immün hemolitik anemliler                                     20

Ağır veya terminal vakalar                                                        80

d-Hemoglobinopatiler

1-Orak hücreli anemi                                                        30

Ağır veya terminal safha                                                           80

2-Thalassemi

-Minor                                                                           10

-İntermedia                                                                   20

-Major                                                                           40

-Ağır veya terminal vaka                                                          80

3-Diğerleri (methemoglobinlere vs.)                                           10

Ağır veya terminal sahfa                                                         80

 

ll-POLİSTEMİA VERA

-Sekonder                                                                         20

-Primer                                                                             40

-Ağrı terminal safha                                                                     80

lll-MYELOFİBROZİS                                                                                40

Ağrı veya terminal safha                                                          80

lV-LÖSEMLİLER

a-Akut Lösemliler

1-Tam remisyonda                                                            40

2-Remisyona girmeyen                                                     80

3-Kemik ilği transplantasyonlu (Remisyonda)                             40

b-Kronik Lösemliler

1-Kronik myelositik lösemi

-Kronik faz                                                                                 40

-Blastik faz                                                                                 80

2-Kronik lenfositik lösemi

-Evre l-ll (Remisyonda)                                                  20

-Evre lll-lV Remisyonda oluşan                                     40

-Ağır terminal vakalar                                                    80

c-Monoklonal Gamapatiler

-Benign gamapatiler                                                       10

-Malign gamapatiler                                                       40

-Ağır ve Remisyona girmeyen                                       80

 

V-KOAGÜLASYON VE HEMOSTAZ BOZUKLUKLARI

a-Hemorajik diatezler                                                            5

1-Allerjik purpura                                                               5

2-Diğer vaskülitler

b-Trombosit hastalıkları

1-İmmün trombositopenik purpura

-Akut (kontrolü gerekir)                                                  10

-Kronik                                                                            40

-Refrkter                                                                         80

2-Kalitatif trombosit hastalıklar                                         40

-Kalitatif trombosit hastalıkların cevap vermeyenleri                 80

c-Koagulopatiler (Hemofili, von willebrand hastalığı vs)

-Faktör aktivitesi %20’nin üstü                                      30

-Faktör aktivitesi %20’nin altı                                        80

d-Doğal antikaogülan eksikliği (Herediter)                          30

e-Dissenmine intravaskuler koagulopati                                           40

 

 

Vl-LENFOMALAR

a-Hodkgin Lenfoma

-Evre l-ll Remisyonda                                                   30

Remisyona girmeyen                                        40

-Evre lll-lV Remisyonda

Remisyona girmeyen                                         80

 

b-Hon Hodkgin Lenfoma

-Düşük grade Remisyonda                                           30

Remisyonda girmeyen                                       40

-İntermediate veya yüksek grade

Remisyonda                                                      40

Remisyona girmeyen                                         80

Paylaş

Son yazılar

SGK SSK ve Bağkur Prim Borcu Affı 2020 Çıkacak mı? | Borç Yapılandırma

SSK, Bağkur ve isteğe bağlı diğer kapsamlarda sigortalı olanların dört gözle beklediği bağkur ve ssk…

1 sene önce

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Emekli olmak için ya da prim gün ve süresini tamamlamak isteyenlerin bazen bir işyerinde fiilen…

2 sene önce

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Değişiklikten Önceki Ücret Bilindiği üzere yurt ve okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet başı (24…

2 sene önce

Sskdan Birikmiş Paramı Almak İstiyorum

SSK birikmiş para almak Emekli olma şartlarından yaş şartını taşıyamayan sigortalılar ssk kapsamında ödemiş oldukları…

2 sene önce

Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Emekli olup da çalışanların kıdem tazminatı hakkı Emekli olduğu halde bir işyerinde çalışanlar, emekli çalışan…

2 sene önce

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri…

2 sene önce