Kısa Çalışma Ödeneği 2019 Ne Kadar?

Kısa Çalışma Ödeneği 2019 Ne Kadar Şartları nelerdir İşkur Başvuru

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği ekonomik nedenlerden veya krizlerden, zorlayıcı nedenlerle çalışma sürelerini en az haftada 1/3 oranında azaltan işyerleri veya en az 4 hafta çalışmaya ara veren işyerlerinin çalışanlarını mağdur etmemek için 3 ay süreyle çalışanlara ücret ödemeyi öngören bir uygulama. Yani bir iş yeri haftalık çalışma sürelerini azalttığında veya en az 4 hafta süreyle işi durdurduğunda çalışanların ücretinin bir kısmını devlet karşılayacak. Devletin sağladığı işveren teşviklerinden biridir.

Bu kısa çalışma ödeneği ekonomik veya zorlayıcı nedenlerle zor duruma düşen işverenin daha da zor duruma düşmemesi konkordato veya iflas etmemesi için yapılan bir uygulama gibi görülmektedir.

Kısa çalışma ödeneği Şartları

Kısa çalışma ödeneği alabilmek için;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, başvuruyu aşağıda açıkladık.
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
  • Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için bazı şartların olması gerekir.

“Genel Ekonomik” kriz “Bölgesel Kriz”  “Sektörel Kriz” ve “Zorlayıcı Sebepler” olması gerekiyor ki kısa çalışma ödeneği alınabilsin.

Peki bu krizler ve sebepler neyi ifade ediyor?

İşkur tarafından yapılan açıklamada bu ifadeler şu şekilde açıklanmış:

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” 

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

Yani Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik, doğal afetler de zorlayıcı sebeptir.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu

bu uygulamadan yararlanmak için işkura başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru sonucunda işkurun görevlendireceği iş müfettişleri inceleme yapacak ve yapılan inceleme sonucunda ödenekten yararlanma hakkınız olup olmadığına karar verilecek. Yani uygunluk tespiti  Eğer uygulamadan yararlanma hakkınız olduğu yönünde değerlendirme yapılırsa;

* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

haklarından yararlanabilirsiniz.

Kısa Çalışma Talep Formunu  ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi elektronik ve yazılı ortamda doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir. bu form işkura verilecek.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar 2019?

 

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık OrtalamasıHesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği MiktarıDamga VergisiÖdenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı
Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan2.558,401.535,0411,651.523,39
Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan4.000,002.400,0018,222.381,78
Son 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan7.000,003.837,60 (*)29,133.808,47
(*)  Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL’dir.

 

Fikrinizi Paylaşın