Lisanslı Depoculuk Avantajları ve Teşvikleri Nelerdir?

Lisanslı Depoculuk Avantajları ve Teşvikleri Nelerdir?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber hububat mısır, pamuk, ayçiçeği, kayısı ve zeytin satacak olan çiftçilerin lisanslı depoculuk hakkında bilgi edinmesinin ciddi faydaları olacağı kanısındayız. Çünkü eğer çiftçi lisanslı depoculuk hakkında bilgi sahibi olmazsa aldığı ürünü ucuz bir fiyattan ara satıcılara satmakta hatta bazen tefecilerin eline düşebilmektedir.

Bu haberimizde Lisanslı depoculuk ve lisanslı depoculuğa ürün satmanın neden çiftçi için daha kazançlı olduğunu anlatacağız.

Lisanslı depoculuk avantajları

Ülkemizde her yıl tarım ürünlerinin satışı döneminde halk dilinde harman zamanında ürün fiyatlarının düşmesi, devletin düşük fiyattan ürün aldığı, çiftçilerin ödemeyi 45-50 gün beklemek zorunda kaldığından yakınılır. Hatta son yıllarda devletin özellikle ürün alacağı dönemde ithal ürünlere getirdiği vergi indirimiyle ürünü ucuza satmak zorunda kalan çiftçiler bu durumdan bi hayli şikayetçiydi.

Fakat aslında devlet lisanslı depoculuğu faaliyete alarak çiftçinin rahat bir nefes almasını sağlamıştı. Bir çok çiftçi lisanslı depoculuk avantajlarından habersiz olduğu için 2018 yılında da bu sorunlar yaşandı.

Lisanslı depolara ürün satmanın şöyle avantajları mevcut;

Lisanslı depoya ürününüzü satıyorsunuz ve sattığınız ürünün o günkü fiyatı üzerinden bankalardan yüzde sıfır evet yanlış okumadınız, yüzde sıfır faizle bankadan kredi çekebiliyorsunuz.

6 ay içerisinde tek bir mesajla veya telefonla lisanslı depoda bulunan ürününüzü satabiliyorsunuz.

Bir örnekle açıklayalım:

Toplamda 100 Bin TL değerinde ürünü olan bir çiftçi ürününü lisanslı depoya götürüyor. Lisanslı depodan alacağı evrak ile ziraat bankasına gidiyor ve 80 bin TL’ye kadar kredi çekebiliyor. bu krediyi de sıfır faizle çekiyor.

Böylece bankadan aldığı parayla acil borçlarını ödüyor.

İlerleyen aylarda da istediği an, ürünün fiyatı yükseldiği an ürününü satabiliyor. Satınca ziraat bankasından çektiği krediyi kapatıp üste kalan parasını hesabından çekebiliyor.

Ayrıca lisanslı depoya bıraktığı ürünün ne olduğu hiç bir şekilde kendisini bağlamıyor. Çünkü ürünü sigortalanıyor. Yani yağmur mu yağdı, sel mi geldi v.s gibi hiç bir derdi olmuyor.

Lisanslı depoculuk teşvikleri

5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU ile;

tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek hedeflenmiştir.

Ayrıca LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA, İLAVE KİRA, NAKLİYE VE ANALİZ ÜCRETİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/38)’de verilecek teşvikler şu şekilde:

(1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira, ilave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılır.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen; Tablo 1’de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin % 50’si oranında kira desteği verilir.

(2) Kira destekleme ödemeleri, lisanslı depo işletmelerine yapılır.

ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ile üretici örgütlerinin ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza eden lisanslı depo işletmelerine, Tablo 1’de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde, 2018 yılı hasat döneminden başlamak üzere her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile ilave kira desteği verilir. Altı aylık sürenin belirlenmesinde, ilgili Bakanlıkça her ürün için kararlaştırılan ve ilgili Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilen depolama döneminin başlangıç tarihleri esas alınır. Kira desteği ile ilave kira desteği toplamı ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücret tarifesinin üzerinde olamaz.

(4) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim yılına ait ürünlerin, depolama döneminin başlangıç tarihi ile içinde bulunulan yılın son günü (31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması şartı aranır.

(5) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanılan ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı için bir defadan fazla nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS’de kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

(7) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütleri nakliye ve analiz ücreti desteğinden de yararlanabilirler.

(8) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda ürün miktarı üzerinden ton başına KDV dahil 25 TL nakliye desteği verilir.

(9) İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca ürünün cinsine göre Yönetmelik hükümlerince yapılacak analiz başına KDV dahil 25 TL’yi geçmemek üzere, ilgili Bakanlıkça onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilir.

(10) İlave kira destekleme ödemeleri, üretici/üretici örgütlerinin müracaatlarına istinaden lisanslı depo işletmelerine yapılır. Nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri ise;

a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere,

b) Aracılık yapmak suretiyle üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütleri için aracılık edilen üreticilere,

c) Üretici örgütlerinin mülkiyetine alarak getirdiği ürünler için doğrudan üretici örgütlerine,

yapılır.

(11) Kira/ilave kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır.

(12) Destekleme ödemelerinde küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate alınır.

Şu haberlerimiz de dikkatinizi çekebilir:

 

Ek 5 Tarım çiftçi sigortası borcu ödemezsem ne olur?

Bağkur Primleri 2019 | TABLOLU Esnaf, Tarım Çiftçi Bağkur Primi Ne Kadar Oldu?

 

Fikrinizi Paylaşın