Öğretmenlerin Nöbet Ücreti 2019 Ne Kadar?

Öğretmenlerin Nöbet Ücreti 2019 Ne Kadar?

Toplu sözleşme ile öğretmenlere tuttukları nöbet karşılığında yani  bu görevi fiili olarak yapmaları karşılığında haftada 3 saati geçmeyecek şekilde nöbet ücreti ek dersi verilmesine karar verilmişti.

Öğretmenler haftalık 3 aylık ise 4 hafta üzerinden hesaplandığında 12 saat nöbet ücreti alırlar. Tabi bu nöbet yurt belleticilik nöbeti ile karıştırılmamalıdır. Ayrıca haberimizde yurt belletici nöbet ücreti konusunda da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

2019 öğretmen nöbet ücreti ne kadar?

2019 Ek ders ücreti ne kadar oldu başlıklı haberimizde bahsettiğimiz üzere 2019 yılında bir saat ek ders ücreti;

Brüt:

Net: 15,4 TL

Olarak belirlenmiştir.

Bu durumda haftalık 3 saat nöbet ücreti: 3×15,4=46,2 TL

Aylık olarak 12 saat üzerinden hesaplandığında ise 184,8 TL olarak ödenecektir.

Belletici Yurt Nöbet Ücreti Ne kadar?

Belleticilik olarak isimlendirilen okul yurtlarında her nöbet için 6 saat olarak tutulmaktayken toplu sözleşme ile artık 7 saat ücret alınması kararlaştırıldı.

Fakat bir ayda alınabilecek en yüksek belleticilik ücreti 48 saat olduğu için 8 nöbet tutan bir öğretmen 56 saat ücret alması gerekirken 48 saat ücret alabiliyor.

Belleticilik görevi
MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez. kynk

Kararda görüleceği üzere 7 defadan fazla tutulacak nöbetlere ne yazık ki şuanda ücret ödenemiyor.

Bu okulların belletici öğretmen bulmalarında sıkıntı yaşamalarına da neden olabilmekte. Bu hatanın ivedilikle giderilmesi gerekirken 1 yıldan fazla süre geçmesine rağmen bir değişiklik olmadı.

Gündüz ek ders ücreti: 15,41 TL olarak hesaplandığı için 7*15,41=107,8 TL belleticilik ücreti ödenir.

Bir ayda 7 nöbet tutan bir öğretmenin alabileceği ek ders ücreti de 48*15,41 739,68 TL olacaktır.

Bu hesaplamalar %15 vergi dilimine göre hesaplanmış olup, memurlar arasında radara yakalandım olarak ifade edilen %20 ve üstü vergi dilimine girildiğinde daha da düşecektir.

Aslında 48 saat sınırlandırması gözden kaçmış bir sayı değil. Çünkü bu defalarca dile getirildi ve farkedilmemiş olması imkansız. Zannederiz ki MEB’in bu konuda bir değişiklik yapmama sebebi bir kişinin bir ayda 7 nöbetten fazla nöbet tutmayacağını düşünmesidir. 7 nöbetten fazlasına ücret ödenmediği için kimse de 8. bir nöbeti almak istememekte ve bu sebeple MEB da bu konuda değişiklik yapmamasını haklı görmekte.

Halbuki bir çok pansiyonlu okulda öğretmenler resen görevlendirilmekte ve nöbet tutmak isteyen öğretmen bulunamamakta.

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Fikrinizi Paylaşın