SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları ve İşsizlik Maaşı

SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları ve İşsizlik Maaşı

İşverenler işten çıkarılan ya da çıkan işçileri SGK’ya e bildirgeyle bildirmek zorundadır. İşten çıkan işçilerin hangi sebeple işten çıkarıldığını işten çıkış kodlarını belirterek sunmak zorundadır. Bir çok çalışan işten çıkış koduna bakmamakta fakat özellikle kıdem tazminatı alabilmek, ihbar tazminatı alabilmek ve işsizlik maaşı almak için işten çıkış kodu çok önemlidir.

Sgk işten çıkış kodları açıklamaları aşağıdaki listede açık bir şekilde yapılmıştır. 

 

İşçiler işsizlik maaşına başvurduklarında SGK öncelikle işten çıkış koduna bakar. Eğer çıkış kodu işsizlik maaşı almasına olanak tanıyorsa işsizlik maaşı şartlarını da sağlıyorsa aylık bağlanır.

Örnek 1: “01-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi” durumunda işçi işten çıkarılınca yani sözleşmesi sonlandırılınca işsizlik maaşı alamaz, kıdem tazminatı da alamaz, ihbar tazminatı da alamaz.

Örnek 2: “04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” 04 nolu işten çıkış kodları ise kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alabilir.

Yani sgk işten çıkış neden kodları da diyebileceğimiz bu kodlar işçilerin bir çok haktan yararlanıp yararlanmayacağını belirler.

Ayrıca işverenler işten çıkış kodlarını hatalı bildirdiğinde ciddi adli ve idari cezalarla karşı karşıya kalırlar. Çünkü işçinin ekonomik haklarından yararlanmasına engel olmuş olacaktır.

 

 

SGK işten çıkış kodları

 

 

KIDEM TAZMİNATI

 

İHBAR SÜRESİ – TAZMİNATI

 

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

 

01-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

 

 

 

 

02-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

 

 

 

 

03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

 

 

 

 

04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

 

 

 

 

05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

 

 

 

 

08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

 

 

 

 

09-Malulen emeklilik nedeniyle

 

 

 

 

10-Ölüm

 

 

 

 

11-İş kazası sonucu ölüm

 

 

 

 

12-Askerlik

 

 

 

 

 

13-Kadın işçinin evlenmesi

 

 

 

 

14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

 

 

 

 

15-Toplu işçi çıkarma

 

 

 

 

16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

 

 

 

 

17-İşyerinin kapanması

 

 

 

 

18-İşin sona ermesi

 

 

 

19-Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 

 

 

20-Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 

 

 

 

21-Statü değişikliği

 

 

 

 

22-Diğer nedenler

 

 

 

 

23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

 

 

 

 

 

24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

 

 

 

 

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

 

 

 

 

26-Disiplin kurulu kararı ile fesih

 

 

 

 

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

 

 

 

 

28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

 

 

 

 

29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

 

 

 

30-Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 

 

 

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 

 

 

 

32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

 

 

 

 

33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

 

 

 

 

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

 

 

 

36- OHAL/KHK(KHK ile işyerinin kapatılması

37- KHK ile Kamu görevinden çıkarma

40- 696 KHK Kapsamında İşten Çıkarılan İşçiler 

 

 

 

One Thought to “SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları ve İşsizlik Maaşı”

  1. […] çıkarken işsizlik kodları ile çıkışınız yapılmazsa işsizlik maaşını alamayacağınızı da unutmamanız […]

Fikrinizi Paylaşın