SGK İşyeri Tescil Evrakları | FORMLARI İNDİR

SGK İşyeri Tescil Evrakları BAŞVURU FORMLARINI İNDİR

İşyeri tescili için gerekli evrakları ve formları doldurup başvuruyu belirttiğimiz süre içerisinde teslim ederek işyeri tescili yapabilirsiniz. İşyeri tescil evrakları nereye verilir, kaç gün içinde verilir ve yapılması gereken bütün iş ve işlemleri açıklamaya çalışacağız.

İşyeri Tescili Nedir?

Şirket açmak isteyenlerin veya ihaleli işler ile inşaat işlerinde faaliyet yürütenlerin işyeri tescili yaptırması zorunludur. Sigortalı işçi çalıştırmak isteyenlerin işyeri türüne göre açacağı yapılanmayı devlet kurumlarına bildirmesi işlemine işyeri tescili denir.

İşyeri tescil işlemini online yapmak için adım adım yapılması gerekenleri daha önce şu haberimizde açıklamıştık: Online işyeri tescili yaptırma

Açacağınız işyerine göre sgkya vermeniz gereken işyeri tescil evrakları farklıdır. Biz şu işyerleri için gerekli evrakları listeleyeceğiz: şahıslar, şirketler, apartmanlar, adi ortaklıklar, dernekler vakıflar, kooperatifler,  kamu kurumları, inşaatlar.

E bildirge verilmesi gerektiğini belirtmemizde fayda var. Yani 2018 Haziran ayından itibaren işyeri tescili e bildirge sistemi üzerinden (e bildirge şifresi alarak) yapılmak zorundadır. E bildirge V2 resimli anlatımını şu haberimizde bulabilirsiniz: E bildirge v2 resimli anlatım

İşyeri tescili yaptıktan sonra işe başlayacakların bildirimini belirttiğimiz süreler içerisinde yapmayı da unutmayın. işe giriş e bildirge süreleri 

İşyeri tescil evrakları

Şahıs İşyerleri

1.Sgk İşyeri Bildirgesi (2 Adet) e bildirge sisteminden çıktı aldığımız dosya

2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.İkametgah Belgesi

4.İmza Beyanı (Noterden)

4.Vekalet Veya Muhasebecinize Ait Ek-9 

 

Şirketler için gerekli evraklar

1.Sgk İşyeri Bildirgesi ( 2 Adet )

2.Ortakların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.İkametgah Belgesi

4.Vergi Levhası

5.İmza Sirküleri

6.Ticaret Sicil Gazetesi

7.Vekalet Veya Muhasebecinize Ait Ek-9

 

Apartmanlar -Siteler-Hanlar için gerekli evraklar

1.Sgk İşyeri Bildirgesi ( 2 Adet)

2.Yönetici Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.İkametgah Belgesi

4.Yöneticinin İmza Beyanı (Noterden)

5.Kat Maliklerinin İsim,Adres,Ve T.C. Kimlik  Numaralarını Gösterir Liste

6.Karar Defteri Fotokopisi

7.Vekalet Veya Muhasebecinize Ait Ek-9

 

Adi Ortaklıklar için gerekli evraklar

1.Sgk İşyeri Bildirgesi ( 2 Adet )

2.Ortaklık Adına Potansiyel Vergi Numarası

3.Ortakların İmza Beyanları (Noterden)

4.Ortakalrın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.Ortakların İkametgah Belgesi

6.Noter Onaylı Ortaklık Sözleşmesi

7.Vekalet Veya Muhasebecinize Ait Ek-9

 

Dernek Ve Vakıflar için gerekli evraklar

1.Sgk İşyeri Bildirgesi (2 Adet)

2.Dernek Veya Vakıf Yetkililerinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.İkametgah Belgesi

4,İşyeri Potansiyel Vergi Numarası

5.İmza Beyanı ( Noterden )

6.Dernek Veya Vakfın Yayınlandığını Gösterir Gazete Veya Tüzük

7.Vakıf Senedi Aslı Veya Noterden Tasdikli Fotokopisi

 

 

Kooperatifler için gerekli evraklar

1.Sgk İşyeri Bildirgesi ( 2 Adet )

2.Yönetim Kurulu Başkanının Kimlik Fotokopisi

3.İkamtegah Belgesi

4.Vergi Sicil Numarası

5.İmza Sirküleri (Noterden )

6.Varsa Ticaret Sicili Gazetesi

 

Okullar Ve Kamu İşyerleri için gerekli evraklar

1.Sgk İşyeri Bildirgesi ( 2 Adet )

2.Yetkilinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.Okulun Vergi Numarası

4.Resmi İmza Örneği Veya İmza Beyanı

5.İmza Yetkilisinin İkametgah Belgesi

 

İnşaatlarda Şahıs Veya Şirketler İçin İstenilen Belgelerle Birlikte

A.Ruhsat Fotokopisi

B.İşyeri Müteahhit Adına Açılacak İse Yapı Sahibi İle İmzalanan Kat Karşılığı Veya Anahtar Teslim Sözleşmesi

 

Taşeronlarda : Şahıs Veya Şirketler İçin İstenilen Belglerle Birlikte

A.Taşeron Firmanın Dilekçesi

B.Ana Firmanın Dilekçesi

C.Taşeronluk Sözleşmesi

 

(yararlanılanlar: Nihal BİLADA)

 

Fikrinizi Paylaşın