Sskdan Birikmiş Paramı Almak İstiyorum

SSK birikmiş para almak

Emekli olma şartlarından yaş şartını taşıyamayan sigortalılar ssk kapsamında ödemiş oldukları primlerinin bir kısmını toplu şekilde alabilirler.

Emeli olabilmek için sigortalı olma süresi yani prim süresi, belli prim günü ve belli bir yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Eğer sigortalı, yaşı geldiği halde diğer şartları yani prim ve sigortalılık süresini tamamlayamıyorsa ödemiş olduğu ssk primlerinin bir kısmını geri alabilir.

5510 sayılı kanunda bu husus şu şekilde ifade edilmiştir:

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)(SSK) ve (c)(Emekli Sandığı) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, (b)(Bağ-Kur) bendi kapsamında ise ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.

Yani önceki yıllarda ödenen malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin her yıl için hesaplanmış katsayısı ile çarpılarak toptan ödeniyor. Tabi bunun için yazılı talepte bulunmak gerekiyor.

Fakat unutulmaması gereken ssk kapsamında sigortalı olanların ödemiş oldukları borçlanma tutarlarının iadesi yapılmaz. Yani normal çalışma süresi içinde ödenen primlerin toplu ödenmesi söz konusu sadece. Borçlanılan süreler için yapılan ödemeler iade edilmez.

Fakat bu bağkur için geçerli değildir. Yani bağkur sgk para iadesinde ödenen tüm borçlanmalar dahil primler geri iade edilir.

Şunu belirtmemizde fayda var. Bağkur iadeleri birden fazla sigorta kapsamında bulunmanız durumunda yapılıyor daha ayrıntılı bilgiyi şu haberimizde okuyabilirsiniz: Bağkur Fazla Ödeme İadesi

Ssk birikmiş para hesaplama

Sgk da biriken paranızın hesaplaması prim ödediğiniz tüm yılların katsayısına göre değişir. Mesela ilk primi 2014 yılında ödemiş bir kişi hangi ayda ödeme yapmış, toplamda ne kadar ödeme yapmış bütün bu sorulara bakılır ve ödeme yaptığı her yıl için sgk o yıla ait katsayıyla çarparak ödeme yapmaktadır. Yani birikmiş para hesaplama işlemi her kişi için farklıdır. Bunu ancak sgk size özel hesaplayıp 30 gün içerisinde toplu ödemenizi yapar.

2008 yılına kadarki ödediğiniz primlerde faiz hesaplanmadan ödediğiniz primin yaklaşık olarak %20 lik kısmı ödenir. 2008 yılından sonra ödenen primlerin de yine aynı oranda ödenir fakat enflasyon farkı katsayısı oranında katsayı güncellenerek ödenir. Bundan dolayı 2008 yılından önce ödenen primler çok düşük miktarda da olsa ödenir.

Toplu para alınan süreleri borçlanma

Yaptığınız prim ödemelerini toplu aldıktan sonra sonraki zamanlarda ihya yani aradaki süreleri borçlanma yapmanız mümkündür. Bunun için toplu para aldığınız tarih ile tekrar başvuru yaptığınız tarihler arasını borçlanmak için sgkya dilekçe ile başvurmanız gerekiyor.

Bu husus kanunda şu şekilde açıklanmıştır:

5510 Sayılı Kanuna göre  toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek yeniden emeklilik hesabında dikkate alınmaktadır.

Paylaş

Son yazılar

SGK SSK ve Bağkur Prim Borcu Affı 2020 Çıkacak mı? | Borç Yapılandırma

SSK, Bağkur ve isteğe bağlı diğer kapsamlarda sigortalı olanların dört gözle beklediği bağkur ve ssk…

1 sene önce

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gösterme Cezası 2019

Emekli olmak için ya da prim gün ve süresini tamamlamak isteyenlerin bazen bir işyerinde fiilen…

2 sene önce

Öğretmenlerin Belleticilik Ücreti 56 Saat Oldu

Değişiklikten Önceki Ücret Bilindiği üzere yurt ve okul pansiyonlarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet başı (24…

2 sene önce

Emekli Olduğu Halde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Emekli olup da çalışanların kıdem tazminatı hakkı Emekli olduğu halde bir işyerinde çalışanlar, emekli çalışan…

2 sene önce

Bağkurum Aktif Mi? Sağlıktan Yararlanmak İçin

4b Bağkur kapsamında sigortalı olanların bağkurlarının aktif mi yani açık mı kapalı mı olduklarını öğrenmeleri…

2 sene önce

BAĞKUR ve GSS Borcu Olanlara Hastanelerden Yararlanabilecek!

Bağkur ve Gss borçluları ücretsiz sağlıktan yararlanabilecek 28.03.2019 Tarih ve 859 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;…

2 sene önce