Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2019, Kullanılmayan İzin parası

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2019, Kullanılmayan İzin parası

Son Güncelleme

Yıllık izin ücreti nedir? Dayanağı nedir?

Yıllık izin ücreti, işçilerin herhangi bir nedenle işten ayrılmaları sonucu kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretin işçiye veya işçinin hak sahiplerine ödenmesidir.

Bu hak 4857 sayılı iş kanununda şu şekilde açıklanır:

Madde 59 – İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

Yıllık izin sürelerini hesaplamak için öncelikle ne kadar yıllık izin hakkınız olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Yıllık izin sürem ne kadar?

Yıllık izin süresi çalıştığınız süreye göre belirlenir. Aynı iş yerinde işçinin/çalışanın/sigortalının işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de dahil olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi kanuni bir zorunluktur. (madde 53)

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Maden işlerinde çalışanlar için bu sürelere Dörder gün eklenir. yani izin süreleri 18, 24, 30 gün şeklinde değişir. Ayrıca 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha büyük olan işçilerin kaç yıldır çalıştığına bakılmaksızın izin süreleri 20 günden az olamaz. Tabi en az 1 yıl çalışmış olma şartı var.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır

İzin parası almak için bir işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmanız gerektiğini (bir yıl şartı kıdem tazminatı için de geçerlidir) anlattıktan sonra yıllık izin parası hesaplaması nasıl yapılır konusuna geçelim.

Yıllık izin ücreti hesaplamak için öncelikle brüt maaşınızı bilmeniz gerekiyor. Eğer asgari ücretli iseniz brüt asgari ücret 2019 yılı için 2558 TL olarak uygulanıyor.

Brüt ücretiniz üzerinden günlük kazancınızı hesaplarsınız. Yani mesela brüt 3000 TL maaş alıyorsanız bunu 30a bölerek günlük kazancınızı belirlersiniz.

Daha sonra bulduğunuz günlük kazanç üzerinden gelir vergisi, damga vergisi ve sgk primi (%15) kesintisi düşürülür. Yani yıllık izin ücreti kesintileri damga vergisi, gelir vergisi ve sgk primidir. Fakat hesaplamayı eğer net maaşınız üzerinden yaparsanız herhangi bir kesinti olmaz. Çünkü brütten nete maaş hesaplamasında bu kesintiler düşürülüyor. Çıkan sonuç alacağınız kullanmadığınız yıllık izin ücreti miktarıdır.

Eğer sgk primi, gelir vergisi ve damga vergisi hesaplamayı bilmiyorsanız direkt net maaş üzerinden hesaplama yapmanız da mümkün. Aşağıda örnekle açıkladık.

Yıllık izin ücreti brütten mi netten mi hesaplanır şeklinde soruyorsanız ikisinden de hesaplanır. Ama net maaştan hesaplamak daha kolaydır.

Örnek 1: Kullanmadığım yıllık izin ücreti hesaplama

Bir işyerinde 12 yıldır asgari ücretle çalışan Yusuf bey 2019 yılında işten ayrılırken 2018 yılına ait 15 günlük yıllık iznini kullanmamıştır.

Alacağı yıllık izin parası ne kadardır?

Yusuf beyin 2019 asgari ücret net miktarı: 2020 TLdir.

Günlük kazancı 2020/30=67.33

Yusuf bey 12 yıldır aynı işyerinde çalıştığı için izin süresi 20 gündür.

15 günlük iznini kullanmamışsa alacağı izin parası 2019 yılı için 67.33×15= 1010 TL’dir.

Örnek 2: Yıllık izin parası hesaplama

Aylık Net 3600 TL maaşla 25 Yıldır çalıştığı iş yerinden ayrılan bir işçi önceki yıl sadece 10 gün izin kullanmıştır. Bu sigortalının kullanmadığı yıllık izin ücretini hesaplayalım.

25 yıldır çalıştığı için yıllık izin süresi 26dır. 10 gün izin kullanmışsa geriye 16 günlük kullanmadığı izin vardır.

3600 TL / 30= 120 TL günlük kazancıdır.

120×16= 1920 TL izin parası alır.

Yıllık izin ücret alacağı zamanaşımı Ne kadardır?

izin parası zaman aşımı süresi 5 yıldır. İşten ayrıldıktan sonra 5 yıl içerisinde kullanmadığınız yıllık izin ücretini alamazsanız hakkınızı kaybetmiş olursunuz. Mesela 2012 yılında işten ayrılan bir kişi 2011 yılında kullanmadığı izin parasını 2017 yılına kadar isteyebilir. Ama 2018 yılında isteyemez çünkü zaman aşımına uğramıştır.

Yıllık izin ücret dilekçesi

Yıllık izin parasını alamayanların çıktıkları işyerine dilekçe ile başvurmaları gerekebilir. Bunun için;

……………………. Müdürlüğüne (ayrıldığınız iş yeri ünvanı)

……. Yılında kullanmadığım ….. günlük yıllık izin ücretimin tarafıma ödenmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Adı, Soyadı

İmza Tarih

Şeklinde bir dilekçe hazırlayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Yıllık ücretli izin kullandırmamanın cezası

Yıllık izin kullandırılmazsa işveren her yıl değişen oranlarda para cezası ile cezalandırılır ve ayrıca işçi için bu haklı bir işten çıkış sebebidir. Bu nedenle işten ayrılan işçi tüm haklarından yararlanır.

Ayrıca işçi arabulucu vasıtasıyla işverenle eğer anlaşamazsa iş mahkemesine dava açılır. yıllık izin ücreti belirsiz alacak davası ile işçi hak ettiği günden itibaren yıllık izin ücreti alacağı faiz başlangıcı sayılarak faizli bir şekilde işveren parayı ödemeye mahkum edilir.

yıllık izin ücreti bordro incelemesinde işçinin son ay aldığı maaşa bakılır.

Yıllık Ücretli izin yönetmenliği

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanan yıllık ücretli izin yönetmenliğine göre yukarıda bahsettiğimiz sürelerde işçilerin izinleri kullandırılırken maaş ödemesi yapılması gerekmektedir. İşyerlerinin yıllık ücretli izin defteri doldurulmuş örneği bulundurması çok önemli bir husustur. İmza karşılığı izinlerin kullandırılması ileride anlaşmazlık yaşanması durumunda çok önemli olacaktır.

Defter kısaca şu şekilde olmalıdr.

İşçinin adı soyadı, kullandığı izin miktarı, kalan izin miktarı, izin aldığı tarihler, imza

yıllık ücretli izin defteri doldurulmuş örneği
yıllık ücretli izin defteri doldurulmuş örneği

 

2 Thoughts to “Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2019, Kullanılmayan İzin parası”

  1. özge bal

    Merhabalar;
    Personelime yıllık izin ücreti ödemesi yapacağım.Aylık net ücret üzerinden ödemelerimi yapıyorum.Haftalık çalışma saatini hafta içi doldurduğundan c.tesi pazar çalışmıyor.Yıllık izin ücretini öderken aylık net ücret / 30*20 olarak hesaplama yapıyorum ancak işçi hafta sonlarınında ücretini ödemem gerektiğini savunuyor yani 28 günlük ücret istiyor.Doğru olan hangi hesaplama yöntemi?

    1. normal çalışma ücreti şeklinde hesaplanması gerektiği şeklinde değerlendiriyoruz.

Fikrinizi Paylaşın